Merilna mesta

  • Ilirksa Bistrica 9.3 ℃
    • Vodostaj: 99cm
    • Pretok: 1m3/s , majhen