Merilna mesta

  • Zagaj 10.5 ℃
    • Vodostaj: 64cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji