Merilna mesta

  • Ajdovščina 8 ℃
    • Vodostaj: 45cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji