Merilna mesta

  • Polže 7.3 ℃
    • Vodostaj: 32cm
    • Pretok: majhen
  • Škofja vas 9.4 ℃
    • Vodostaj: 38cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji