Merilna mesta

  • Polže 13.8 ℃
    • Vodostaj: 34cm
    • Pretok: majhen
  • Škofja vas 16.1 ℃
    • Vodostaj: 40cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji