Merilna mesta

  • Ig 8.3 ℃
    • Vodostaj: 202cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji