Merilna mesta

  • Kal-Koritnica 3.5 ℃
    • Vodostaj: 127cm
    • Pretok: 1m3/s , majhen