Merilna mesta

  • Gradac 10.8 ℃
    • Vodostaj: 125cm
    • Pretok: 7m3/s , srednji