Merilna mesta

  • Ovsiše 9.9 ℃
    • Vodostaj: 97cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji