Merilna mesta

  • Luče 6.6 ℃
    • Vodostaj: 87cm
    • Pretok: 1m3/s , majhen