Merilna mesta

  • Sodna Vas 8.2 ℃
    • Vodostaj: 225cm
    • Pretok: 3m3/s , srednji