Merilna mesta

  • Crna 7.4 ℃
    • Vodostaj: 52cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji
  • Otiški vrh 11.8 ℃
    • Vodostaj: 53cm
    • Pretok: 2m3/s , majhen