Merilna mesta

  • Ranca 14.5 ℃
    • Vodostaj: 60cm
    • Pretok: srednji
  • Zamušani 16.5 ℃
    • Vodostaj: 118cm
    • Pretok: 4m3/s , srednji