Merilna mesta

  • Prigorica 9.1 ℃
    • Vodostaj: 60cm
    • Pretok: 1m3/s , srednji