Merilna mesta

  • Bodešče 9.2 ℃
    • Vodostaj: 79cm
    • Pretok: 10m3/s , majhen