Merilna mesta

  • Žebnik 8.4 ℃
    • Vodostaj: 30cm
    • Pretok: 1m3/s , majhen